Il·lustració per al cartell de l'edició 2019, per Cristina Segovia

Il·lustració Carmen Segovia - PrimaverArt 2019