Las polis

Teatre clown

Elles estan alerta! Elles defensen la llei! Susana i Vanesa: agents de la nova policia local. La seva missió: protegir al ciutadà i mantenir l’ordre. El seu lema: tot està sota control. L’única pregunta: qui les controla a elles?