Panzer8 Foodtruck

Panzer8 Foodtruck
La Pizza és bona, però si la fregeixes ho és molt més! Arriba el Panzerotto italià.

Durant tot el cap de setmana al jardí del Centre de Serveis per a la gent gran

Enllaç pagina Facebook